Menu
Ochrona prywatności i zasady

Ochrona prywatności
Polityka prywatności serwisu www.bm-anonlab.com. 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bartosz Madej z siedzibą przy ul. Chopina 20b / 8 39-300 w Mielcu o numerze NIP 8172195063 i numerze REGON 384850235 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające ujawnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawie wspólnotowym. 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka „cookies”]. 6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu przetworzenia kontaktu informacyjnego 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Dane zawarte w formularzu mogą być przeglądane przez osobę fizyczną, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zmiany i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 11. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.bm-anonlab.com. Te strony internetowe mogą mieć własne polityki prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znajdziesz w zakładce – KONTAKT.

Rodzaj płatności
Teraz akceptuję przelew bankowy i płatności BTC.

Kontakt i dane firmy
Podstawowe dane firmy Bartosz Madej:
Bartosz Madej
39-300 Mielec
Chopin 20b / 8
Województwo podkarpackie
NIP: 8172195063

REGON: 384850235
Tel. +48 532 197 133
E-Mail: anonlabsadmin@protonmail.com
Telegram +48 735 953 115
Whatsapp +48735953115

Godziny otwarcia: 8.00-22.00

Nasze warunki użytkowania
Klient składając zamówienie oświadcza, że dane podane podczas jego składania są wystarczające i aktualne do realizacji złożonego zamówienia.
Klient składając zamówienie oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia umowy. Klient nie może przyjąć gwarancji ani zobowiązań w imieniu dostawcy, tj. Bartosza Madeja, licencjodawcy lub producenta produktu bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.
Wszelkie zmiany niniejszych warunków nie obowiązują i nie będą miały zastosowania bez uprzedniej pisemnej zgody klienta i firmy Bartosz Madej.
Firma Bartosz Madej zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wszystkich dokumentów produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie powyższe nie stanowią oferty sprzedaży produktów.
Odpowiedzialność Bartosza Madeja wobec klienta za naruszenie któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszej umowie ogranicza się do zwrotu kosztów za produkty już zapłacone przez kupującego, które nie zostały odebrane lub zwrócone w uzgodnionym terminie i stanie. Bartosz Madej nie odpowiada za jakiekolwiek inne szkody lub straty.
Wszelkie błędy popełnione przez Klienta mogą zostać poprawione bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy. Jeśli znajdę błąd w zamówionych produktach, skontaktuję się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.
Klienci, którzy chcą odsprzedawać nasze produkty stronom trzecim, muszą upewnić się, że istnieje autoryzowany użytkownik końcowy. Firma Bartosz Madej nie promuje nadużywania produktów w żadnych okolicznościach. Przekonanie lub podejrzenie, że zakupiony produkt, mimo że jest to produkt legalny, zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa lub będzie używany do mieszania i / lub dystrybucji i tworzenia nielegalnych komponentów, jest niezgodne z prawem. Jeśli podejrzewasz, że którykolwiek z produktów jest przeznaczony do niezgodnego z prawem użytkowania i / lub przepisów, zamówienie zostanie anulowane, a otrzymane środki zwrócone.
Firma Bartosz Madej nie przyjmuje zwrotów produktów zakupionych w tym sklepie bez podania przyczyny, chyba że zostanie to wcześniej określone na piśmie.

Firma Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane lub opóźnione w wyniku jakichkolwiek działań organów celnych lub innych organów, nie wymienia ani nie zwraca takich zamówień.
Firma Bartosz Madej nie gwarantuje, że oferowane przeze mnie produkty mogą być legalne w świetle prawa klienta. Zakup produktu może być nielegalny dla niektórych osób, organizacji, firm i innych podmiotów w niektórych krajach lub regionach. Kupując produkty spoza Polski, klient odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa własnego kraju i składa zamówienie na własne ryzyko. Jeżeli jakakolwiek część życzeń sklepu zostanie unieważniona przez jakąkolwiek osobę prawną lub organ poza Polską, nieważność nie wpłynie na warunki określone przez Bartosza Madeja, które pozostaną w mocy.
Firma Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego i nieumiejętnego użytkowania produktów zakupionych w tej firmie. Produkty sprzedawane są wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych, nie są to produkty przeznaczone do testowania na zwierzętach lub ludziach. Obowiązkiem klienta jest ustalenie legalności przechowywania i importu produktów w jego kraju lub regionie.
Wszystkie zakupy są dokonywane na własne ryzyko klienta, zwrot kosztów nie obejmuje:
a) nieprawidłowo złożone zamówienia, w tym nieprawidłowy adres dostawy
b) brak odpowiedniej weryfikacji legalności produktów w kraju klienta
Informacje zawarte i dostarczone przez Bartosza Madeja nie mają na celu zastąpienia uwag lub porad lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Firma Bartosz Madej dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były jak najbardziej dokładne, ale nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości.
Firma Bartosz Madej informuje, że produkty są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. Produkty sprzedawane przez firmę Bartosz Madej nie są przeznaczone do użytku przez ludzi, zwierzęta, do produkcji kosmetyków czy leków.

Składając zamówienie w sklepie obciążającym Bartosza Madeja, tj. Www.bm-anonlab.com, akceptujesz i oświadczasz, że rozumiesz wszystkie warunki.
Kupując produkty od Bartosza Madeja potwierdzasz posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz umiejętności korzystania z materiałów niebezpiecznych. Oświadczasz również, że bierzesz udział w badaniach, w których zamierzasz wykorzystywać produkty firmy Bartosz Madej wyłącznie do celów badawczych oraz znasz zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi i ich przechowywania.
Klient składając zamówienie u Bartosza Madeja potwierdza i zgadza się, że zaaranżuje użytkowanie i potencjalne ryzyka związane z zakupionymi w tej firmie produktami. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za używanie produktów zakupionych od Bartosza Madeja.
Każde zamówienie złożone przed 10.30 (GTM + 01:00) jest wysyłane w ciągu 48-72 godzin. Zamówienie złożone po godzinie 10:00 jest wysyłane w ciągu 48-96 godzin. Firma Bartosz Madej zawsze posiada potwierdzenie nadania dla każdej przesyłki. Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zagubione, uszkodzone lub opóźnione przez Pocztę Polską lub innego przewoźnika obsługującego dostawę zamówienia i zobowiązanego do dostarczenia towaru / przesyłki, chyba że przed złożeniem zamówienia pisemnie ustalono inaczej. Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność towaru u pracowników poczty lub firm kurierskich z powodu podania nieprawdziwych informacji, które utrudniają lub mogą utrudniać dostawę produktów z lokalnych magazynów ze względu na wymóg podpisu lub / i identyfikacji. Jeśli masz pytania dotyczące wysyłki lub ubezpieczenia przesyłki, skontaktuj się ze mną przed złożeniem zamówienia. Jeśli chcesz ubezpieczyć swoje towary w transporcie
proszę o informację przed złożeniem zamówienia.
Każdy klient zgadza się, potwierdza i rozumie, że produkt sprzedawany przez Bartosza Madeja nie może być używany do produkcji żywności, leków lub kosmetyków, wyrobów lub sprzętu medycznego, dodatków do żywności, chemii gospodarczej ani materiałów wybuchowych. Produkty nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi ani zwierzęta. Produkty te mogą powodować podrażnienia i uczulenie skóry. Produkty mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia. Wszystkie produkty sprzedawane przez Bartosza Madeja przeznaczone są wyłącznie do badań i rozwoju.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl