Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bm-anonlab.com

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bartosz Madej z siedzibą przy ul. Chopina 20b / 8 39-300 w Mielcu o numerze NIP 8172195063 i numerze REGON 384850235

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające ujawnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawie wspólnotowym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka „cookies”].

6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu przetworzenia kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Dane zawarte w formularzu mogą być przeglądane przez osobę fizyczną, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zmiany i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.chemia-organiczna.pl. Te strony internetowe mogą mieć własne polityki prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znajdziesz w zakładce – KONTAKT.