1.4-BUTANEDIOL 100ML

64,99 

1.4-BUTANEDIOL CZYSTY

Numer CAS : 110-63-4

Wzór sumaryczny : C4H10O2

H302: Działa szkodliwie po połknięciu. P501: Zawartość / pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów. P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. P264: Dokładnie umyć skórę po użyciu. P301 + P312 + P330: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Wypłukać jamę ustną.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1.4-BUTANEDIOL 100ML”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.