Regulamin sklepu internetowego i reklamacji

Nasze zasady i warunki korzystania z usług

Składając zamówienie Klient oświadcza, że dane podane podczas jego składania są wystarczające i aktualne do realizacji danego zamówienia.
Składając zamówienie Klient oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawarcia umowy. Klient nie może przyjąć gwarancji ani żadnych zobowiązań w imieniu dostawcy tj.Bartosz Madej, licencjodawcy lub producenta produktu bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.
Wszelkie zmiany tych warunków nie mają i nie będą miały zastosowania bez uprzedniej pisemnej zgody klienta i firmy Bartosz Madej.
Firma Bartosz Madej zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wszystkich dokumentów produktowych bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie powyższe nie stanowią oferty sprzedaży produktów.
Odpowiedzialność firmy Bartosz Madej wobec klienta za naruszenie któregokolwiek z warunków zawartych w niniejszej umowie ogranicza się do zwrotu pieniędzy za produkty już opłacone przez kupującego, które nie zostały odebrane lub zwrócone w uzgodnionym terminie i pod ustalonym warunkiem. Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody lub straty.
Wszelkie błędy popełnione przez Klienta mogą zostać poprawione bez żadnej odpowiedzialności ze strony Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia błędu w zamówionych produktach, skontaktuję się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe.
Klienci, którzy chcą odsprzedać nasze produkty osobom trzecim, muszą zapewnić, że istnieje autoryzowany użytkownik końcowy. Firma Bartosz Madej nie promuje nadużywania produktów w żadnej z okoliczności. Wiara lub podejrzenie, że zakupiony produkt, choć jest produktem legalnym, zostanie wykorzystany do popełnienia czynu zabronionego lub posłuży do mieszania i / lub dystrybucji i tworzenia nielegalnych składników, jest niezgodne z prawem. W przypadku podejrzenia, że którykolwiek z produktów jest przeznaczony do niezgodnego z prawem użycia i / lub przepisami, zamówienie zostanie anulowane, a otrzymane środki zostaną zwrócone.
Firma Bartosz Madej nie przyjmuje zwrotów produktów zakupionych w tym sklepie z jakiegokolwiek powodu, chyba że zostanie to wcześniej określone na piśmie.
Firma Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zatrzymane lub opóźnione z powodu jakichkolwiek działań podjętych przez agencje celne lub inne władze i nie dokonuje wymiany ani zwrotu takich zamówień.
Firma Bartosz Madej nie gwarantuje, że oferowane przeze mnie produkty mogą być legalne w świetle prawa obowiązującego u klienta. Zakup produktu może być nielegalny dla niektórych osób, organizacji, firm i innych podmiotów w niektórych krajach lub regionach. Kupując produkty spoza Polski, klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa w swoim kraju i składa zamówienie na własne ryzyko. Jeśli jakakolwiek część życzeń sklepu zostanie uznana za nieważną przez jakikolwiek podmiot prawny lub organ spoza Polski, nieważność ta nie będzie miała wpływu na warunki określone przez firmę Bartosz Madej, które pozostaną w mocy.

Firma Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego i niekompetentnego użycia produktów zakupionych w tej firmie. Produkty sprzedawane są wyłącznie do celów badawczych i rozwojowych, nie są to produkty przeznaczone do testowania na zwierzętach lub ludziach. Klient jest odpowiedzialny za określenie legalności przechowywania i importu produktów w swoim kraju lub regionie.
Wszystkie zakupy dokonywane są na własne ryzyko klienta, nie będą przyznawane zwroty za:
a) nieprawidłowe złożenie zamówienia, w tym podanie nieprawidłowego adresu dostawy
b) brak właściwej weryfikacji legalności produktów w kraju klienta
Informacje zawarte i udostępnione przez firmę Bartosz Madej nie mają na celu zastąpienia uwag lub porad lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Firma Bartosz Madej dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były jak najbardziej dokładne, ale nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości.
Firma Bartosz Madej informuje, że produkty są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie do celów badawczych i rozwojowych. Produkty sprzedawane przez firmę Bartosz Madej nie są przeznaczone do użytku przez ludzi, zwierzęta, do produkcji kosmetyków lub leków.
Składając zamówienie w sklepie pobierającym opłaty od firmy Bartosz Madej, tj. www.bm-chemistry.com.pl, akceptujesz i oświadczasz, że rozumiesz wszystkie warunki.
Kupując produkty w firmie Bartosz Madej potwierdzasz, że posiadasz odpowiedni sprzęt i umiejętności do stosowania materiałów niebezpiecznych. Oświadczasz również, że bierzesz udział w badaniach, do których zamierzasz wykorzystać produkty firmy Bartosz Madej wyłącznie w celach badawczych oraz znasz zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi i ich przechowywania.
Składając zamówienie w firmie Bartosz Madej, klient potwierdza i zgadza się, że sam zorganizuje wykorzystanie i potencjalne ryzyko związane z zakupionymi w tej firmie produktami. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów zakupionych u Bartosza Madeja.
Każde zamówienie złożone do godziny 10.30 (GTM + 01: 00) wysyłane jest w ciągu 48-72 godzin. Zamówienie złożone po godzinie 10:00 wysyłane jest w ciągu 48-96 godzin. Firma Bartosz Madej zawsze posiada potwierdzenie nadania dla każdej przesyłki. Firma Bartosz Madej nie ponosi odpowiedzialności za paczki zagubione, uszkodzone lub opóźnione przez Pocztę Polską lub innego przewoźnika obsługującego dostawę zamówienia i zobowiązanego do dostarczenia towaru/paczki, chyba że co innego wynika z pisemnych ustaleń dokonanych przed złożeniem zamówienia. Bartosz Madej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność towarów u pracowników poczty lub firm kurierskich z powodu błędnych informacji, które utrudnią lub mogą utrudnić dostawę produktów z lokalnych magazynów ze względu na wymóg podpisu lub / i identyfikacji. Jeśli masz pytania dotyczące wysyłki lub ubezpieczenia wysyłki, skontaktuj się ze mną przed zamówieniem. Jeśli chcesz ubezpieczyć swój towar w „tranzycie”, proszę poinformować mnie przed zamówieniem.

Każdy klient wyraża zgodę, potwierdza i rozumie, że produkt sprzedawany przez Bartosza Madeja nie może być wykorzystywany do produkcji żywności, leków lub kosmetyków, urządzeń lub sprzętu medycznego, dodatków do żywności, chemii gospodarczej lub materiałów wybuchowych. Produkty nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Produkty te mogą powodować podrażnienie skóry i uczulenie skóry. Produkty mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia. Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Bartosz Madej są przeznaczone wyłącznie do badań i rozwoju.